Džedkare Isesi - Starověký Egypt

Džedkare Isesi, znovuzrození Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Džedkare Isesi, kartuš faraona

Džedkare Isesi (2388 - 2356 př.n.l.) byl předposledním faraonem 5. dynastie. Jeho vláda působila jako znovuzrození Egypta. Snažil se o znovuobnovení moci, ale vliv vysokého úřednictva byl příliš silný, než aby mohl být zastaven. Džedkadre Isesi založil úřad správce Horního Egypta se sídlem v Abydu (Abedžu). Provedl reorganizaci královských zádušních kultů v Abúsíru, ale sám se rozhodl postavit si pyramidu v Jižní Sakkáře (základna 86 x 86 metrů). Za jeho vlády byly vyslány výpravy do Byblu a Puntu a také válečné výpravy do Núbie.

Ptahhoptepova "Kniha moudrých rad do  života"

Za vlády Džedkare Isesiho také vznikla písemnost "Kniha moudrých rad do života", kterou napsal později zbožštělý ministr Ptahhotep. Tato kniha se používala jako učební pomůcka až do dob Nové říše a pojednává o správném způsobu života podle egyptských tradic a výchově správného úředníka v souladu s potřebami státu.

Také došlo ke změnám v oblasti náboženství a zádušního kultu. Sluneční kult začal ztrácet, snad také proto již Džedkare nestaví další Sluneční chrám a do popředí se dostával kult boha zemřelých - Usira. To umožnilo i širším vrstvám navštevovat zádušní chrámy.

Džedkare Isesi

faraon Džedkadre Isesi

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě