Džoser (Necerichet) - Starověký Egypt

Džoser (Necerichet)

Napsal Felgr Pavel on .

V životě faraona Džosera, nejslavnějšího faraona 3. dynastie, je mnoho bílých míst. Do historie vstoupil díky své Stupňovité pyramidě, která byla vůbec první pyramidou v dějinách, a to díky auře svého vezíra a architekta Imhotepa.

Kartuš Džoser Necerichet Džoser (Necerichet) nebyl prvním faraonem 3. dynastie. Tu založil jistý Sanacht, o němž se zmiňuje Turínský papyrus. Není známo, zda a případně jaké příbuzenské vztahy byly mezi Sanachtem a Džoserem.

Džoser (Necerichet), který byl ve své době znám jako Hor Necerichet, nastoupil na egyptský trůn kolem roku 2617 př. n. l. a vládl přibližně dvacet let (přesná délka vlády se podle jednotlivých zdrojů liší). Centrum politické moci království přemístil z Abydu (Abedžu) do oblasti Memfidy (Mennoferu). Džooser si Memfidu (Mennofer) bezpochyby vybral proto, aby odtud mohl lépe sledovat deltu, která se často stávala obětí útoků asijských a libyjských beduínů.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě