Huni, Hunej - Starověký Egypt

Huni, Hunej

Napsal Felgr Pavel on .

Hunej je považován za posledního krále 3. dynastie. Na Turínském papyru se nachází hned před Snofruem, zakladatelem 4. dynastie. Stejný seznam mu přisuzuje 24 let dlouhou vládu, ale v současnosti neexistuje pro toto tvrzení důkaz.

Hunej byl prvním faraonem, který začal psát své jméno v kartuši - oválu symbolizujícím nekonečnou vládu faraona s bohy, což se stalo později tradicí až do doby římské, tedy téměř 3000 let.

Nejvíce se o době konce 3. dynastie dozvídáme ze Sakkárské hrobky Hunejova státního úředníka, ve kterém se ukazuje velký hospodářský posun vůči tradicím prvních tří dynastiií, co se majetkových poměrů týče. Až do dob Huneje byl jediným vlastníkem země a všeho v ní faraon, v době na konci 3. dynastie se však ukazuje, že i obyčejní, byť vysoce postavení lidé, mohli vlastnit velký světský majetek a to nabytý podle práva.

Král Hu   Hunej   Huni
nsw Hw
Král Hu
  Hwnj
Hunej
  Hwni
Huni
         

Hunejova pyramida Hunejova pyramida

Schéma dvou pyramid tohoto faraona.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě