Menkaure - Starověký Egypt

Menkaure

Napsal Felgr Pavel on .

Menkaure, kartuš faraona

Menkaure nastoupil na trůn v roce 2490 př.n.l. po krátké vládě faraona Bakarea (byl posledním legitimním nástupcem Snofrua). Ríši zdědil vnitřně oslabenou a vyčerpanou jednak nákladnými monumentálními hroby jeho předchůdců, ale svůj podíl na tom měly také lidové vzpoury a náboženské a dynastické boje. Také královská moc ztratila na prestiži a proto musel po svém nástupu obnovit předchozí postavení faraona - boha.

Menkaureova pyramida

Menkaureova pyramida "Božský je Menkaure" je výrazně menší, než její předchůdkyně v Gíze. Je méně kvalitní, ale podle některých zpráv byla nejkrásnější na celé nekropoli. Skládala se z dvou druhů obkladu, do 15 metrů od základny byla obložená červenou asuánskou žulou a zbytek bílým vápencem. Obklad byl původně zachovaný ještě v 16. století.

V porovnání s předchozími pyramidami zabírá pyramida faraona Menkaurea plochu necelé ¼ plochy Rachefovi pyramidy, teda 1,179 ha. Menkaureova pyramida je orientovaná severojižním směrem, délka původních stran 108,61 metrů se příliš neliší od dnešních 104,6 metrů a ani její původní výška nebyla o mnoho větší - původní výška byla 66,45 metrů proti dnešním 62,18 metrů. Vrchol pyramidy se zdá být, podobně jako u okolních pyramid, jakoby uříznutý. Úhel sklonu stěn je 51º 20".

Zádušní chrám pyramidy Menkaurea

Komplex v okolí pyramidy byl postavený ve dvou etapách. V první (ještě za života Menkaurea) z vápence a v druhé etapě (dokončené Šepseskafem) sušenými cihlami. Zádušní chrám nepřiléhal k pyramidě a byl dokončený narychlo. Mezi ním a pyramidou se nacházejí zbytky kaple, postavené za vlády Šepseskafa, který také nechal dobudovat krytou rampu, která nevycházela z nitra zádušního chrámu jak bývalo zvykem. Chrám byl v minulosti osídlený a za vlády 5.dynastie byl vážně poškozený přívalovou vodou.

Menkaure s manželkou

Menkaure s manželkou

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě