fbpx
Ptahhotep

Ptahhotep byl to nejvyšší soudce, správce všech královských staveb a vezír předposledního panovníka 5. dynastie Džedkare Isesiho (2388 – 2356 př.n.l.). Zároveň byl autorem nejstaršího, v úplnosti zachovaného naučení. Dožil se velmi dlouhého věku 110 let (tohoto stáří se dožilo jen velmi málo egypťanů mj. Pepi II).

Ptahhotepovy "Rady do života"

Ptahhotep je znám svým literárním dílem "Rady do života", které bylo ve starém Egyptě velmi populární a jejich autoři se těšili veliké úcty. Tyto spisy se přepisovali po celou historii Egypta. První takový spis sepsal Imhotep (vezír a stavitel první pyramidy faraona Džosera 3. dynastie) bohužel tento spis zatím nebyl nalezen.

V Ptahhotepově svitku se pojednává prosbě Ptahhotepa o uvolnění z funkce pro vysoké stáří (110let) a žádost aby jeho místo zastal Ptahhotepův syn. Faraon souhlasí, ale s podmínkou, že Ptahhotep předá své znalosti což je 37 sepsaných kapitol. Několik z nich platných i pro dnešní časy uvádím:

 • Máš mluvit jen tehdy, když víš, že věci rozumíš. Ten, kdo mluví na poradě, má být umělcem, mluvení je těžší než kterákoli jiná práce a jen tomu slouží, kdo je ovládá dokonale. Neříkej jednou to a podruhé ono, Jen tehdy, když budeš mluvit dokonale, dosáhne každý tvůj úmysl svého cíle. Buď uvážlivý, kdykoli mluvíš. Máš vždy vyřknout jen něco vynikajícího, aby velmoži, kteří tě poslouchají, řekli: "Jak krásné je to, co vychází z jeho úst!"
 • Shledáš-li u chudáka velký dluh,rozděl jej na tři díly, dva promiň a jen jediný ponech, shledáš, že v životě je to nejlepší způsob jednání, pak budeš moci klidně spát a ráno shledáš se s tím jak s dobrou zprávou, neboť lepší je slyšet díky za lásku k bližnímu než mít bohatství ve skladišti, lepší je mít chleba při dobrém svědomí než bohatství obtížené výčitkami
 • Buď veselý po celou dobu svého života,nedělej více, než co je přikázáno, a nezkracuj tak dobu určenou k zábavě,duchu se příčí, když se mu bere doba radovánek. Neztrácej tedy ani o hodinu více,než je třeba, péčí o své statky, bohatství se dostaví, i když hovíš svým touhám, naopak z bohatství není prospěchu, když jsou zanedbávány
 • Střes se okrást člověka žijícího v nedostatku a zápolit s mužem, jenž má zlomenou ruku
 • Nechlub se svým věděním, ale poraď se s člověkem neučeným stejně jako s učeným
 • Chceš-li si zachovat přízeň domu, kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se stykům s jeho ženami
 • Pobývej s přítelem teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly
 • Stane-li se, že charakter tvého přítele neobstojí ve zkoušce, nezískávej své pravdy odjinud, ale promluv si s ním sám, vyřiď s ním ten případ mezi čtyřma očima tak, až dosáhneš toho, že již jeho chováním netrpíš. Po čase pak s ním diskutuj a vypátrej jeho myšlenky rozhovorem s ním. Neuvědomuje-li si snad ani to, co sám spatřil, a dělá něco, co tě uráží, chovej se k němu i nadále přátelsky, neodvracej od něho svou tvář, buď jen odměřený, neoslovuj ho jako první, ale také mu neodpovídej arogantně, ani se od něho neodlučuj, ani nepřibližuj. Dojde na něj zcela jistě, spravedlivému osudu se nelze vyhnout

Ptahhotepova mastaba

Ptahhotepova mastaba

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.