Pyramidy faraona Snofrua - Starověký Egypt

Pyramidy faraona Snofrua

Napsal Felgr Pavel on .

Není známo, proč Snofru svou přízeň přenesl právě na Dahšúr, ale svou hrobku chtěl mít právě zde, několik kilometrů jižně od Sakkáry. Této pyramidě, která jako vůbec první nebyla stupňovitá, se říká Lomená pyramida. Zhruba v polovině její výšky totiž stěny prudce mění úhel sklonu.

Lomená pyramida

Původní sklon byl příliš prudký (více než 58°), zřejmě kvůli málo pevnému podloží, které není tvořeno pevnou skálou. Vzhledem k sesedání stěn a puklinám v horní komoře, které se objevily navzdory podpěrám, se stavitelé rozhodli změnit sklon a snížit tak zatížení klenby. Ve výšce přibližně 50 metrů nad zemí se tedy sklon mění na 43°22'.

Ani tak se Snofruovým poradcům nezdála pyramida bezpečná. Podle časových údajů stavebních grafit probíhaly dokončovací práce na Lomené pyramidě současně se znovu zahájenými úpravami médúmské pyramidy. Nakonec padlo rozhodnutí zahájit stavbu třetí pyramidy, přibližně 2 kilometry severně od Lomené.

Červená pyramida

Tentokrát stavitelé zůstali u sklonu 43°22' a vybudovali první pravou pyramidu s hladkými stěnami, která byla předchůdkyní velkých pyramid v Gíze. Bílý vápenec použitý na obklad pyramidy postupem času zmizel a odhalil načervenalý kámen pocházející z nedalekého lomu. Proto se dnes této pyramidě říká Červená pyramida. V té byl také nakonec Snofru pohřben.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě