fbpx
Džedefre (Radžedef), stavitel Sfingy v Gíze
Džedefre (Džedefhor, Radžedef), kartuš faraona

Džedefre (Džedefhor, Radžedef) vládl mezi Chufevem a Rachefem. Podle všeho byl synem Chufua a Libyjčanky. Dlouho se také egyptologové domnívali, že Džedefre (Radžedef) údajně také zavraždil Kauaba, nejstaršího Chufuova syna s Egypťankou a právoplatného následníka trůnu. Tuto teorii ale vyvrátily výzkumy předních egyptologů, které jsou zpracovány v dokumentu Ztracená pyramida.

Stavba pyramidy v Abú Rawáš

Džedefre (Radžedef) byl synem Chufua a protože Chufu byl první, kdo začal stavět na plošině v Gíze, bylo by logické, že syn bude stavět pyramidu vedle svého otce. To ale Džedefre (Radžedef) neudělal a pro stavbu své pyramidy zvolil Abú Rawáš - lokalitu 7,5 km severně od Gízy.

Někteří egyptologové se domnívali, že se tak stalo proto, že zavraždil Kauaba, opustil Gízu a přesunul se na jiné místo. Poslední výzkumy ale dokazují, že důvod byl mnohem prostší. Faraon nastoupil na trůn zřejmě ve věku kolem 25 let a vzhledem k tomu, že se starověcí Egypťané dožívali většinou cca 30 - 40 let, nezbývalo mu mnoho času na stavbu pyramidy. Proto začal stavět na místě, kde mu příroda ušetřila mnoho let práce.

Sfinga k uctění otce Chufua?

Dlouho se soudilo, že Sfinga představuje Rachefa, stavitele druhé pyramidy v Gíze. Egyptologové ale pomocí nejmodernějších metod přišli k jinému závěru. Dokument Ztracená pyramida dokládá, že Sfinga stála už v době, kdy Rachef začal se stavbou pyramidy. Neexistují ale žádné zmínky o tom, že by Chufu - krom Velké pyramidy - postavil také Sfingu.

Jediný, kdo vládl mezi Chufuem a Rachefem byl - Džedefre (Radžedef). Egyptologové došli k závěru, že Sfinga je vypodobnění Chufua a že ji nechal postavit jeho syn Džedefre (Radžedef) k uctění svého otce. To by byl další důkaz pro popření teorie o roztržce v dynastii a případných nesvárech.

Posmrtná loď pro Chufua

Džedefrova kartuše se našla také v jámě, kde byla umístěna posmrtná loď vedle Velké pyramidy. Dr. Zahi Hawas soudí, že to je jasný důkaz toho, že Džedefre věnoval zesnulému otci tuto posmrtnou loď. Další důkaz proti dynastické roztržce.

Radžedef

Džedefre (Džedefhor, Radžedef)

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.