Raneferef - Starověký Egypt

Raneferef

Napsal Felgr Pavel on .

Raneferef, kartuš faraona

Raneferef byl nejstarší syn Neferikarea a Chentkaus II. a je znám také pod jménem Neferefré. Podle dostupných důkazů byla nedokončená pyramida stavěna pro tohoto panovníka. Raneferef (Neferefre) ale předčasně zemřel (bylo mu něco kolem 20 let).

Raneferova pyramida (nedokončená) tak byla přestavěna jeho mladším bratem Niuserrem na mastabu a v jejím zádušním chrámu byly objeveny mj. papyrový archív a soubor kamenných soch. Je zajímavé, že v jeho malém zádušním chrámu sloužilo na 200 kněží.

Ještě 200 let po jeho smrti byl Raneferef uctíván. Byly kvůli němu pořádány různé oslavy a svátky. Postupně ale upadl v zapomění a jeho zádušní chrám byl opuštěn.

Raneferef

faraon Raneferef

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě