Sahure - Starověký Egypt

Sahure

Napsal Felgr Pavel on .

Sahure, kartuš faraona

Sahure byl synem Veserkafa a pravděpodobně Chentkaus I., což by byl první případ v dějinách Egypta, kdy si faraon vzal za manželku svoji matku (tyto příbuzenské sňatky se později hojně objevovaly za vlády Ptolemaiovců).

Sahure zkonsolidoval vnitřní poměry v Egyptě a zefektivnit státní správu. Podnikal výbojné cesty, zejména pak do Líbyje, na Sinaj a Núbie, jejimiž účelem byla získání otroků, dolů, dobytka a dokonce i krásek pro královský harém. Za jeho vlády se těžila měděná ruda a tyrkys ve Wádí Magháře na Sinaji, diorti v lomech v Abú Simbelu, z Byblu se dováželo cedrové dřevo a dokonce vyslal výpravu do tajemné země Punt.

Sahure založil královské pohřebiště u Abúsíru, kde si postavil pyramidový komplex v sousedství Veserkafova Slunečního chrámu. Bohatá reliéfní výzdoba komplexu představuje vrchol reliéfního umění Staré říše. Ze soudobých písemných pramenů je známo, že Sahure postavil také sluneční chrám, který však dosud nebyl objeven. Objevena ale byla Sahureova pyramida v Abúsíru.

Sahure

Sahure

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě