Sechemchet - Starověký Egypt

Sechemchet

Napsal Felgr Pavel on .

Sechemchet

Sechemchet byl pravděpodobně syn faraona Džosera, každopádně byl jeho nástupcem. Sechemchet je známý také pod jménem Djoser-tety. Jeho jméno ale nebylo uvedeno v žádném ze seznamu faraonů, ale nápis s jeho jménem byl objeven ve Wádí Magháre na Sinajském poloostrově. Jeho jméno bylo ale špatně přeloženo a je tedy možné, že se tedy jeho jméno mylně spojilo s faraonem Archaického období Semerchetem.

Sechemchet vládl Egyptu 6 let

Podle Turínského papyru vládl Sechemchet 6 let. V Sakkáře se nachází sechemchetova pyramida (stejně jako Džoserova pyramida je stupňovitá). Bohužel krom dvou nápisů ve Wádí Magháre na Sinajském poloostrově se nám ale nedochovalo do dnešních dnů nic, co by nám poskytlo více informací o tomto faraonovi.

Vzhledem ke skutečnosti, že po Sechemchetovi následuje doba úpadku absolutistické moci a že faraóni po něm následující byli jen nevýznamní a slabí, byl Sechemchet pravděpodobně zavražděn.

Sechemchet

Sechemchet - detail z Wádí Magháre na Sinajském poloostrově

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě