Teti - Starověký Egypt

Teti - zakladatel 6. dynastie

Napsal Felgr Pavel on .

Teti, kartuš faraona

Vysvětlením vzniku nové dynastie může být to, že její zakladatel Teti nebyl synem faraona Venise, ale jeho zetěm. Délka jeho vlády není známa, Manehto ji ve svých seznamech stanovuje ji na 30 let.

O Tetiho vládě a jeho činech není příliš mnoho známo. Teti poskytl výsady chrámu v Abydu (Abedžu) a podílel se na rozvoji uctívání bohyně Hathory v Dendeře.

Pyramidový komplex Tetiho v Sakkáře

Teti si svoji pyramidu nechal postavit v severní Sakkáře, několik set metrů od známé stupňovité pyramidy krále Džosera. Tetiho pyramida byla poměrně malá, měřila asi 43 metrů, základna měla rozměry 64 x 64 metrů. Do současnosti se z ní zachovala pouze hromada kamení a štěrku.

Tetiho pyramida byla postavena z nepečlivě opracovaných kvádrů žuly. Zbytky její vnitřní části jsou značně poškozené lupiči i zubem času. Zachovala se nám ale velká část Textů pyramid, kterými byla pyramida vyzdobena. Trochu překvapivě se zachoval i Tetiho sarkofág.

Kolem Tetiho pyramidy je pohřbena většina hodnostářů z jeho doby. Některé z nich ale byly záměrně zničeny ještě za panovníkovy vlády. To může znamenat, že Teti s opozicí zúčtoval tvrdě, protože co může být větším trestem, než znemožnit opozičníkům posmrtnou existenci.

Teti

faraon Teti

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě