Venis - Starověký Egypt

Venis

Napsal Felgr Pavel on .

Venis, kartuš faraona

Venis vládl přibližně 30 let a po dobu přibližně vlády tohoto faraona Egypt prosperoval a obchodoval s Byblem a Núbií. Venispatřil mezi význačné stavitele a nechal budovat chrámy a paláce od Elefantiny až po Sakkáru. Lidé si na Venise bezpochyby zachovali dobré vzpomínky, neboť jej později zbožštili. Jeho zádušní chrám v severní Sakkáře bylo více než tisíc let později za vlády Ramesse II. důkladně zrestaurován.

Oslabování moci faraona

Za vlády Venise pokračoval pozvolný proces oslabování moci panovníka, naopak narůstal počet úředníků a kněží. Ke konci vlády Venise se zhoršovala také hospodářská situace v říši. Venis navštívil Elefantinu, kde se setkal s náčelníky núbijských kmenů.

Známe několik Venisových synů, ale ani jeden po otcově smrti nenastoupil na trůn. Právoplatný dědic trůnu pravděpodobně zemřel ještě za Venisova života. Ať tomu bylo jakkoli, dynastická výměna zřejmě proběhla bez obtíží. Řada úředníků z doby Venisovy vlády zůstala na svých místech i za jeho nástupce Tetiho, prvního krále 6. dynastie, jenž se oženil s jednou z Venisových dcer.

Venisova pyramida byla první pyramidou, kde byly objeveny Texty pyramid, se nachází v Sakkáře.

Venisova pyramida v Sakkáře

Venisova pyramida v Sakkáře

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě