Veserkaf - Starověký Egypt

Veserkaf

Napsal Felgr Pavel on .

Veserkaf, kartuš faraona

Zánik 4. a nástup 5. dynastie je jedním z nejsložitějších historických problémů Staré říše. V této době sehrála významnou roli královna Chentkaus I. - dcera faraona Menkaura. Když hlavní královská větev vymřela po meči, byla to právě ona, která se jako královská matka stala pojítkem mezi 4.dynastií a slunečními králi, jak se někdy vládcové 5.dynastie nazývají.

Veserkaf byl synem královny Chentkaus I. a prvním faraonem 5. dynastie. Vlády se zmocnil usurpací trůnu krále Šepseskafa. Za jeho vlády vrcholil titul "syn Reův", jenž se stal nedílnou součástí titulatury krále.

Veserkaf založil i první sluneční chrám přímo na Memfidské nekropoli, na tehdy dost odlehlém místě u dnešní vesnice Abúsír a jeho název zněl Reův Nechen. Je to také jeden ze dvou objevených slunečních chrámů.

Veserkafova pyramida, místo plánovaného posledního odpočinku tohoto faraona, stojí v Sakkáře v bezprostřední blízkosti pyramidového komplexu faraona Džosera.

Veserkaf

Veserkaf

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě