Veserkare - Starověký Egypt

Veserkare

Napsal Felgr Pavel on .

Veserkare, kartuš faraona

Veserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. Soudí se tak, protože Pepi I. ve svých nápisech rád zdůrazňoval, že je řádný a zákonný vládce.

Manetho tvrdí, že Teti byl zavražděn jedním z jeho strážců. Předpokládá se, že Veserkare byl vůdcem spiknutí proti Tetimu a po jeho smrti nastoupil na uvolněný trůn.

Není známa přesná délka vlády Veserkarea ani místo, kde je pohřben. Brzy po nástupu na trůn zřejmě zemřel, nejspíš násilnou smrtí. Víme totiž, že památku na jeho osobu se snažil zničit jeho nástupce Pepi I. (syn faraona Tetiho a královny Iput).

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě