fbpx
Amenemhet I.
Amenemhet I., kartuš faraona

Amenemhet I. byl vezírem za vlády Mentuhotepa IV. a s pomocí některých nomarchů převzal vládu nad Egyptem a založil 12.dynastii. Energický Amenemhet I. dokázal vybudovat silný centralizovaný stát a Egypt tak prožíval další období rozkvětu.

Na strategickém místě poblíž oázy Fajúm založil Amenemhet I. nové hlavní město, které pojmenoval Ictauej. Město se nacházelo pravděpodobně poblíž dnešního Lištu. Théby (Vaset) sice zatím zůstaly střediskem kultu Amona, ale za vlády 12.dynastie postupně ztrácely svůj význam a naopak do popředí se dostávaly Memfis (Mennofer) a Héliopolis. V Lištu stojí také pyramida Amenemheta I.

Amenemhet I. posílil obranu Egypta

Amenemhet I. zreorganizoval státní správu, založil nový administrativní aparát a posílil obranu Egypta zvenčí i zevnitř. Na východních hranicích Dolního Egypta dal vybudovat tzv. "Královu zeď" - systém pevností. Podobný systém nechal Amenemhet I. také vybudovat i na jižních hranicích říše, ty se za jeho vlády posunuly až ke druhému kataraktu. Se sousedními panovníky se později pokoušel udržovat přátelské styky. Znovu zahájil těžbu v dolech na Sinaji a v Núbii. U karavanních cest nechával Amenemhet I. hloubit studny, jejich bezpečí zajišťoval vojenskými hlídkami. Také podporoval rozvoj plavby po Nilu.

Amenemhet I. provedl také velké změny v zemědělství. Znovu zavedl ústřední řízení zavlažovacích prací, nechal vybudovat nové zavodňovací kanály a povedlo se mu rozšířit plochu, kterou bylo možno použit k osevu. Egypt se za jeho vlády stal prosperující zemí a mnoho egyptologů proto považuje Amenemheta I. za samotného zakladatele Střední říše.

Během vlády Amenemheta I. došlo také k několika stinnějším věcem. Zvýšilo se postavení hmotné vrstvy obyvatelstva, lidové masy měly naopak zavedením pevné ústřední vlády obnoveno jejich dřívější bezprávné postavení. Některé jeho reformy nebyly dovedeny k úspěšnému konci.

Amenemhet I. zavedl institut spoluvládce

Amenemhet I. jako první faraon zavedl velmi prozřetelně instituci spoluvládce, aby se tak předešlo sporům o následnictví trůnu. To se ukázalo jako správné rozhodnutí poměrně záhy - Amenemhet I. padl za oběť spiknutí, které mělo kořeny v jeho harému a na trůn usedl jeho spoluvládce Senusret I. Amenemhet I. byl pohřben v hrobce ve tvaru pyramidy, kterou si nechal postavit u Lištu a na stejném místě si nechali postavit hrobky i další vládci této dynastie.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.