Amenemhet II. - Starověký Egypt

Amenemhet II.

Napsal Felgr Pavel on .

Amenemhet II., kartuš faraona

Amenemhet II. za své vlády rozvíjel obchod se zemí Punt, Přední Asií a Krétou - to dokládá velké množství egyptských předmětů, které byly v těchto místech nalezeny, stejně jako objekty cizího původu, které byly nalezeny v Egyptě.

Pyramida Amenemheta II.

Pyramida Amenemheta II. stojí na starém královském pohřebišti z počátku 4. dynastie v Dáhšúru, na okraji pouště východně od Červené pyramidy. Původní jméno pyramidy bylo "Amenemhet je dobře zaopatřen", dnes připomíná pouze nevzhlednou šedočernou hromadu sušených cihel, což je v příkrém rozporu s místním názvem pyramidy "Bílá pyramida".

Archeologický výzkum zde provedl Jacques de Morgan v letech 1894 - 1995. Vchod do podzemí ležel uprostřed severní strany pyramidy, na úrovni základny. Za vchodem následovala svažující se chodba. Nad plochým stropem chodby byl ještě sedlový z vápencových, proti sobě vzepřených vápencových desek. Na dolním konci se chodba měnila na vodorovnou a ústila do pohřební komory umístěné ve svislé ose pyramidy. V tomto úseku chodby byl zbudován zátaras tvořený dvěma svislými žulovými deskami. Pohřební komora byla orientována východo-západně. U její západní stěny byl umístěn křemencový sarkofág.

Zádušní chrám Amenemheta II. byl téměř úplně zničen. Jeho zbytky před východní stranou zkoumány nebyly. Vzestupná cesta a údolní chrám pak už vůbec ne. V prostoru mezi západní stranou pyramidy a západním křídlem ohradní zdi de Morgan objevil hrobky členů královské rodiny. V hrobkách princezen nalezl zbytky pohřební výbavy. Nejcennější jsou nádherné šperky z hrobek Ity a Chnemety, které jsou vystaveny v klenotnici Egyptského muzea v Káhiře.

Amenemhet II.

Amenemhet II.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě