Mentuhotep III. Sanchkare - Starověký Egypt

Mentuhotep III. Sanchkare

Napsal Felgr Pavel on .

Mentuhotep III. nastoupil na trůn po svém otci Mentuhotepovi II. a pokračoval v jeho stylu vlády. Jeho nejdůležitějším činem bylo upevnění ústřední správy nad opět sjednoceným Egyptem. Na různých místech země nechal vybudovat spoustu kaplí a chrámů.

Mentuhotep III. vyslal také jednu výpravu do země Punt. Během zpáteční cesty nechal velitel této výpravy, Henu, vyrobit mapu, na které je zachyceno údolí Rehnu se zlatými doly. Dodnes se dochovala její kopie pocházející z období 20. dynastie, jedná se o jednu z nejstarších map na světě.

Hrobka Mentuhotepa III.

Mentuhotep III. si nechal postavit hrobku, podobně jako Mentuhotep II., v Dél el-Bahrí, nachází se jen několik metrů od hrobky jeho otce. Je velmi pravděpodobné, že si chtěl nechat před hrobkou vybudovat zádušní chrám, který se podobal chrámu jeho otce. Nebyl však nikdy dokončen, dodnes z něj zbyla pouze skalní terasa a trosky.

Mentuhotep III.

Mentuhotep III.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě