Mentuhotep IV. Nebtauire - Starověký Egypt

Mentuhotep IV. Nebtauire

Napsal Felgr Pavel on .

Mentuhotep IV., kartuš faraona

Po smrti Mentuhotepa III. došlo pravděpodobně opět ke sporům o následnictví. Na egyptský trůn se nakonec prosadil jeho legitimní nástupce Mentuhotep IV.. O jeho vládě není příliš informací, víme, že vyslal výpravu do lomů ve Wádí Hammámátu, která mu měla odtut přivézt sarkofág.

Tuto výpravu vedl vezír Amenemhet, který nebyl sice královského původu, přesto to měl být právě on, kdo později zachrání Egypt. S pomocí některých nomarchů se mu podařilo převzít moc a založit 12.dynastii faraonů.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě