Senusret III. - Starověký Egypt

Senusret III.

Napsal Felgr Pavel on .

Senusret III., kartuš faraona

Za vlády Senusreta III. (1872 - 1854 př.n.l.) poznal Egypt nebývalý rozkvět. Senusret III. reformoval státní správu a zabezpečil hranice země, díky čemuž se stal legendární postavou.

Reforma státní správy a zabezpečení hranic

Krátce po svém nástupu na trůn musel Senusret III. řešit závažnou otázku - bylo třeba zásadně omezit moc některých nomarchů, kteří svým vlivem a bohatstvím soupeřili se samotným faraonem. Senusret III. se odhodlal k radikálnímu kroku a zrušil úřad nomarchů. Zemi pak rozdělil na tři kraje - Sever, Jih a Hlavu jihu. Ty podléhaly přímo vezírovi a jednotlivé kraje spravovali úředníci, kteří spolupracovali s poradním sborem.

Vojenské úspěchy Senusreta III.

Senusret III.Amenemhet II. a Senusret II. (předchůdci Senusreta III.) polevili v ostraze hranic a toho využily súdánské kmeny, které pronikly do dolní Núbie. Senusret III. se s nimi rozhodl rázně zatočit - vyslal do této oblasti početnou armádu a aby se několik desítek tisíc mužů mohlo na širokých lodích přepravit do Núbie, nechal prokopat průplav 1.kataraktem.

Díky vítěznému tažení do země Kuš a dvou vítězných tažení do Núbie rozšířil Senusret III. hranice Egypta. Aby zabránil povstání na dobitých územích, nechal postavit nebo rozšířit pohraniční pevnosti. Definitivně tak přičlenil Dolní Núbii (Vavat) k egyptskému území.

Výsledkem tří vojenských výprav Senusreta III. bylo posunutí jižní hranice Egypta hluboko do núbijského území k pevnosti Semna. Pevnost Semna byla postavena nad velmi úzkým úsekem řeky, kterým v případě nízké hladiny řeky nebylo možné proplout na lodi. Egypťané tak kontrolovali celý tok Nilu.

Senusret III. zahájil první opravdové vojenské tažení proti syrským a palestinským kmenům. Po tomto tažení se začaly rozvíjet kontakty mezi oběma regiony. Vzkvétající Egypt hlavně přitahoval mnoho východních pracovníků. Zemědělci a řemeslníci byli najímáni na zvelebovací práce ve Fajjúmu.

Senusret III. má pochopitelně stejně jako ostatní faraoni i zásluhy architektonické. Nechal vybudovat překrásné stavby na Elefantině, v Abydu (Abedžu) a v Karnaku. Do doby vlády Senusreta III. spadá také počátek výstavby hlavního chrámu boha Moncua v Medamúdu. Bohužel jen málo památek se dochovalo do dnešních dnů. Doba jeho vlády rovněž představuje jeden z vrcholů královského sochařství.

Pyramida Senusreta III. stojí v Dahšúru nedaleko Červené pyramidy faraona Snofrua.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě