Jak číst hieroglyfy - Starověký Egypt

Jak číst hieroglyfy - 1.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Hieroglyfy prošly velmi rychlým vývojem od prostého obrázku k plnohodnotnému písmu. Impulsem k jejich vzniku byla pravděpodobně potřeba vyjádřit složitější údaje hospodářského, náboženského a správního rázu.

Jak číst hieroglyfy - 2.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Starověcí Egypťané používal doslova tisíce hieroglyfů. 24 znaků, které si dnes přiblížíme, je těmi nejběžnějšími a často se o nich proto mluví jako o egyptské abecedě. Každý z těchto znaků má význam jedné souhlásky. Chcete-li se naučit starověkou egyptštinu, musíte se bezpodmínečně těchto 24 znaků naučit nazpaměť.

Jak číst hieroglyfy - 3.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Minule jsme se naučili psát jména v hieroflyfech, rozepsat je písmenko po písmenku. Pokud Vás čtení hieroglyfů zajímá, jistě jste si vyzkoušeli napsat svoje jméno v hieroglyfech. Teď se podíváme na to, jak správně se přepíšou jména, která se použila v předchozí lekci.

Jak číst hieroglyfy - 4.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Dnes se podíváme na vícepísmenné znaky - na dvojpísmenné a trojpísmenné. Protože předpokládám, že jste si vyzkoušeli překlad svých jmen do hieroglyfů podle vzorů v předchozí lekci a ty nejčastější znaky si alespoň trochu pamatujete (a pokud ne, můžete si vytisknout abecedu, aby byl potřebný znak vždy "při ruce".

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě