Jak číst hieroglyfy - 2.díl - Starověký Egypt

Jak číst hieroglyfy - 2.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Starověcí Egypťané používal doslova tisíce hieroglyfů. 24 znaků, které si dnes přiblížíme, je těmi nejběžnějšími a často se o nich proto mluví jako o egyptské abecedě. Každý z těchto znaků má význam jedné souhlásky. Chcete-li se naučit starověkou egyptštinu, musíte se bezpodmínečně těchto 24 znaků naučit nazpaměť.

Aby to učení bylo zajímavější, můžete si zkusit napsat své jméno v hieroglyfech. Nezapomeňte, že písmena jako jako L, V, O nebo Z ve starověké egyptštině neexistovala. Jak si s tím tedy poradit? Pro písmeno V můžete použít hieroglyf Hieroglyfy, který se používal pro písmeno F, pro písmeno L se později používal znak Hieroglyfy, pro písmeno O znak Hieroglyfy. No a na konec jména nezapomeňte dát znak Hieroglyfy pro muže nebo znak Hieroglyfy pro ženu. Pro kontrolu uvádím přepis dvou jmen - podle toho zjistíte, zda jste překládali správně nebo ne.

      
jméno Pavel jméno Petr

Aby byl tedy zápis úplný a správný, měl by vypadat takto:

P A V E L
P E T R
J A N
   
A abychom nezůstali jen u jmen mužů tak také několik dívčích jmen.  
   
B L A N K A
H A N A
  J A N A
   

To pro tuto chvíli stačí - hrejte si se jmény a jejich překlady do hieroglyfů a příště si povíme něco o dvoupísmenných a třípísmenných znacích.

Hieroglyfy Hieroglyfy

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě