Jak číst hieroglyfy - 4.díl - Starověký Egypt

Jak číst hieroglyfy - 4.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Dnes se podíváme na vícepísmenné znaky - na dvojpísmenné a trojpísmenné. Protože předpokládám, že jste si vyzkoušeli překlad svých jmen do hieroglyfů podle vzorů v předchozí lekci a ty nejčastější znaky si alespoň trochu pamatujete (a pokud ne, můžete si vytisknout abecedu, aby byl potřebný znak vždy "při ruce".

Dvoupísmenné znaky

Kromě 24 jednopísmenných znaků, o kterých byla řeč v minulé lekci, používali starověcí Egypťané také znaky s hodnotou dvou hlásek a také znaky s hodnotou tří hlásek. Dvoupísmenný znak je vlastně jeden hieroglyf reprezentující kombinaci dvou hlásek. Existuje okolo stovky dvoupísmenných znaků, ale ne všechny se naštěstí běžně objevují v textech. Proto bude stačit znát asi jen 30 z nich. Následující obrázek představuje ty nejčastěji používané a pokud chcete učit se číst hieroglyfy, nezbývá Vám nic jiného, než se je naučit.

Hieroglyfy

Mnoho dvoupísmenných znaků má i svůj vlastní význam a představují tedy jednotlivá slova. Často jsou doplněny čárkou, tzv. ideogramickým znakem, který nám říká, že napsané slovo odpovídá obrázkové hodnotě znaku. Těmto znakům se říká ideogramy. Zde najdete některé příklady těchto znaků.

Hieroglyfy

Přehled dvoupísmenných a trojpísmenných znaků si můžete stáhnout zde. Příště si povíme něco o determinativech.

Hieroglyfy Hieroglyfy

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě