fbpx
Jak číst hieroglyfy

V minulé lekci jsme se zaměřili na dvojpísmenné a trojpísmenní znaky a dnes se podíváme na determinativy. Mnoho staroegyptských slov se psalo stejnými znaky, i když měly naprosto jiný význam. Aby byl význam slov vždy jasný, psaly se na konce slov právě determinační znaky.

Aby to bylo zřejmé uvedeme příklad. Znak Hieroglyfy představuje písařské náčiní, ale pokud ho na konci doplníme o postavu muže Hieroglyfy, pak takový znak pak představuje slovo písař. Pokud ale místo postavy muže umístíme například svitek Hieroglyfy, potom musíme takovýto znak číst jako písmo nebo psát.

Většina determinantů slouží k označení všeobecné kategorie slova, které popisují. Malý výběr několika nejčastěji používaných determinačních znaků by bylo dobré se naučit. Ale protože asi máte někdy pocit, že se v těch znacích a paznacích nemůže člověk nikdy vyznat, doporučuji si všechno pečlivě uzložit, vytisknout a postupně se pouštět do luštění.

Determinační znaky se hodí vždy, když se pokoušíte přeložit staroegyptský text. Starověcí Egypťané měli jeden hloupý "zlozvyk" - psali věty bez mezer mezi slovy a také bez označení začátku nové věty. Tím je čtění textu složitější, ale protože víme, že determinační znaky jsou vždy umístěny na koncích slov, poskytují nám způsob, jak rozluštit stavbu vět. Čteme prostě text tak dlouho, dokud nenarazíme na determinační znak, který ukončuje slovo. To pak dáme do smysluplného tvaru a pokračujeme k dalšímu determinačnímu znaku a tak stále dokola.

Příklad egyptského textu:

Hieroglyfy

Do příští lekce se můžete pokusit správně rozluštit tuto větu, správné řešení najdete na začátku v 5.lekci.

Hieroglyfy Hieroglyfy

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.