Jak číst hieroglyfy - 7.díl - Starověký Egypt

Jak číst hieroglyfy - 7.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Egypština (porovnáme-li ji například s češtinou) nemá specifické koncovky pro pád. Pád lze vyjádřit buď genitivem nebo dativem. U genitivu pak ještě rozlišujeme genitiv přímý a nepřímý. Nejlépe bude ukázat si vše na příkladech.

Genetiv přímý - dvě podstatná jména jsou pevně spojena, tvoří dvojici obsahující řídící a závislé slovo. Egyptština nemá žádné pády, a tak jsou slova ve 2. pádu jednoduše napsána vedle sebe. Nemusí se shodovat ani v čísle, ani v rodě. Následující tabulka ukazuje příklady.

Hieroglyfy

Pokud se použije genetiv nepřímý, napíše se mezi řídící a závislé podstatné jméno píše spojka vyjadřující 2. pád (obdoba anglického "of").

Hieroglyfy

Výsledek pak vypadá takto:

Hieroglyfy

Hieroglyfy  

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě