fbpx
Příčiny Tutanchamonovy smrti

I když to bude znít možná krutě, Tutanchamona proslavila jeho smrt. Ale jak vlastně tento mladý faraon zemřel? Zemřel přirozenou smrtí, nebo se stal obětí vraždy? Nebo snad nešťastná náhoda? Podíváme se na několik variant toho, jak poslední potomek rodu Thutmosů vlastně zemřel.

Zkoumání mumie Tutanchamona

Antropologický výzku mumie Tutanchamona Douglasem Denym

Mumii faraona Tutanchamona objevil v roce 1922 Howard Carter, ale první zkoumání Tutanchamonovy mumie proběhlo až v listopadu 1925. Toho roku Douglas Deny oficiálně začal s antropologickým výzkumem mumie Tutanchamona. Tato časová prodleva se dá celkem jednoduše vysvětlit – téměř 3 roky totiž trvalo podrobné dokumentování a vyklízení pohřební výbavy Tutanchamona.

Rentgenové vyšetření mumie Tutanchamona R.G. Harrisonem

Další zkoumání mumie Tutanchamona proběhlo v roce 1968, když R. G. Harrison, profesor anatomie z Liverpoolu, přijel s britským týmem, aby provedl rentgenové vyšetření mumie. Výsledkem bylo odhalení Carterova zacházení s mumií. Hlava Tutanchamona byla oddělena od těla, stejně jako jeho údy. Paže a nohy, které byly dodatečně připojeny ke zmrzačenému tělu smůlou a při opětovném pohřbení mumie byly tyto skutečnosti maskovány vrstvou jemného písku a plátna.

O zkoumání mumie Tutanchamona nám Harrison nezanechal žádnou oficiální zprávu, ale přesto během analýzy mumie Tutanchamona byly objeveny na spodní části lebky krevní sraženiny. Ty mohly být výsledkem krevního výronu mezi mozkovými plenami, ale daleko podstatnější bylo, že tyto krevní sraženiny byly pokryty zvápenatělou vrstvou. To znamená, že pokud by se jednalo o úraz, na jehož následky by Tutanchamon zemřel, byl by v takovém případě Tutanchamon ještě dlouho živ a umíral pomalou smrtí. Tuto variantu by mohly podporovat i egyptologické prameny, které uvádějí, že nástupce Tutanchamona - kněz Aje – užíval titulaturu faraona ještě za života Tutanchamona!

Těžko můžeme předpokládat, že by za normálních okolností mladý Tutanchamon plánoval sebevraždu a ustanovil nekrálovskou osobu, kterou Aje pochopitelně byl, svým spoluvladařem. Navíc – Tutanchamon se svou manželkou Anchesenamon zcela jistě plánoval mít vlastní děti. To nakonec dokazují dvě předčasně zemřelá děvčátka, která byla objevena v hrobce Tutanchamona. Zemřel tedy Tutanchamon na následky zranění bez cizí pomoci, nebo zemřel na následky zranění s dopomocí někoho, kdo by měl přístup až do ložnice faraona?

Tutanchamon nezemřel násilnou smrtí

Mumie Tutanchamona8. března 2005 dokončil tým mezinárodních odborníků na CT snímkování výzkum mumie Tutanchamona. Výsledky CT snímkování mumie Tutanchamona vylučují, že by byl Tutanchamon zabit ať už kýmkoliv (připomeňme, že se o moc po Tutanchamonově smrti „přetahovali“ Aje a Haremheb a jejich boj zcela nepochybně vedl ještě za života Tutanchamona).

Proč se vlastně uvažovalo o násilné smrti? Krom krevní sraženiny se našel také maličký úlomek lebeční kosti uvnitř lebky Tutanchamona. Provedené CT snímkování mumie prokázala, že úlomek kosti se dostal do dutiny lebeční během mumifikace, kdy byla do lebky nalévána horká smůla. Nevysvětlena však zatím zůstala krevní sraženina na spodku lebky. Výzkum také naznačil, že si Tutanchamon mohl několik dní před smrtí vážněji zlomit stehenní kost (několik cm nad levým kolenem byla zaznamenána nezhojená rána) a mohl tedy zemřít na doprovodnou infekci.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.