fbpx
Kleopatra - královna s vizí

A tehdy se začíná odvíjet nit slavného milostného příběhu. Cílevědomá Kleopatra se tajně dostala přes stráže až do královského paláce k Caesarovi, údajně zabalená v koberci. Pravdou je, že 22letá dívka 52letého vojevůdce naprosto okouzlila. Její nepochybná krása, výjimečná inteligence, vzdělanost, důkladný politický rozhled, jasná vize o budoucnosti své země, o čemž všem dokázala hovořit aramejsky, řecky, egyptsky, hebrejsky, etiopsky, latinsky...

Zkušený a světaznalý Říman podlehl. Nařídil, aby se sourozenci ujali společně vlády, ale 13letý Ptolemaios začal jednat podle své vůle. Na podzim r. 48 znovu zuřila v alexandrijských ulicích válka. Caesar neměl dost sil, aby mohl čelit vojskům vyslaných Ptolemaiem a jeho regenty, a tak se opevnil na ostrově Faru a vyslal posly se žádostí o pomoc do Asie. Egyptskou flotilu nechal zapálit. Oheň se však rozšířil na budovy Múseia a zejména na Velkou knihovnu. 400 000 nenahraditelných svitků lehlo popelem. Kleopatřina sestra Arsinoe prchla z paláce k vojskům a armáda ji provolala královnou Arsinou IV.

V egyptské armádě však brzy došlo k rozkolům ohledně strategie. Pokusili se znehodnotit pitnou vodu vléváním mořské vody do potrubí. Caesarovi lidé tuto hrozbu odvrátili vykopáním nových studní. Válka zuřila i ve vodách kolem Alexandrie. Při střetu o ovládnutí hráze k ostrovu Faros prý musel Caesar skočit do moře a plavat o život s purpurovým pláštěm v zubech a cennými listinami ve zdvižené ruce nad hladinou. Jeho vůle ochránit Kleopatru měla zcela jistě i jiný motiv než politický. Příchozí pomoc z Asie, vedený pergamským princem Mitharadetem, se u Pelúsia spojila s vojsky Kleopatry a táhli směrem k Memfidě. Přejít nilská ramena bylo problematické. Egyptská vojska královny Arsiny se snažila překazit spojení obou armád, nebyla však úspěšná.

Caesar byl přijat v Alexandrii jako vítěz v obavách, zda nebudou následovat represe a připojení Egypta k Římu. Caesar však potvrdil platnost Aulétovy závěti, místo zemřelého Ptolemaia XIII. zaujímá mladší bratr 12letý Ptolemaios XIV. Poražená Arsinoé byla odeslána do Říma, kde se měla zúčastnit triumfálního průvodu městem. Další její osud je v Caesarových rukou.

Následující dva měsíce se Caesar plně věnoval Kleopatře. Podnikli spolu odpočinkovou plavbu po Nilu a navštívili všechny významné památky minulosti. V červnu 47 se narodil Caesarův a Kleopatřin syn – Ptolemaios Caesar Filopatór Filoménes. Po dalších triumfálních Caesarových vítězstvích nejen nad Egyptem, ale i nad Galií, Pontem a Mauretánií, kráčela v jednom z jeho vítězných pochodů Arsinoé. Caesar jí na rozdíl od jiných daroval život a poslal ji do Efesu.

Velkolepá návštěva Kleopatry a jejího bratra, krále Ptolemaia XIV. učinila na Římany velkolepý dojem. Caesar hodlal vytvořit veleříši a netajil se s názorem, že republikánské zřízení je pro gigantický stát zastaralé. Sňatek s egyptskou královnou byl dovršením jeho plánů, které měly zastínit i legendárního Alexandra Velikého. Malý Ptolemaios Caesar by poté zdědil impérium, kde by se spojily tradice a krev Východu i Západu.

Zdroj: Ptolemaiovci - z Makedonských hor na trůn faraonů (Ing. Luděk Václav Wellner) Kleopatra a její milostný příběh s Caesarem

Hieroglyfy Hieroglyfy

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.