fbpx
Kleopatra - královna s vizí

Na březnové Idy - 15. března 44 př.n.l. je velký Gaius Julius Caesar zavražděn v senátu třiadvaceti bodnými ranami. Do spiknutí se zapojilo asi šedesát významných představitelů Říma z obavy o osud republiky, ze ztráty vlastního vlivu, z nekontrolovaného růstu moci Julia Caesara, jehož vůle navíc bude podléhat rozmařilé orientální prostopášné panovnici, za niž byla Kleopatra v Římě považována.

Představy o vzkříšení skomírající republiky se však nenaplnily. Marcus Antonius, oddaný Caesarův přítel, čte jeho závěť, ve které není ani zmínka o vojevůdcově synovi Ptolemaiu Caesarovi, kterého počal s Kleopatrou. Právoplatným dědicem byl prohlášen Gaius Octavius. Antonius, konzul pro rok 44, ve své řeči obvinil Caesarovy vrahy tak, že byli nuceni utéci z města. Kleopatra se vrací do Egypta a její návrat se stává otázkou života a smrti. Sen o mocném impériu se rozpadl.

Krátce po jejím návratu do Alexandrie zemřel její 14letý bratr Ptolemaios XIV. Neexistuje důkaz, že by jej královna nechala zabít, nicméně její tříletý syn okamžitě zaujal místo spoluvládce jako Ptolemaios XV. Filopatór kai Filométór alias Caesarion. Situace v Egyptě je zlá. Velmi malé záplavy trvají již čtyři roky, v letech po Kleopatřině návratu z Říma k nim patrně vůbec nedochází . Údržba zavlažovacích kanálů vázne, voda z Nilu nepřichází k polím a „obilnice světa“ trpí hladomorem. Královna otevírá královské sýpky , obilí však stěží stačí pro obyvatele Alexandrie. Venkov a Horní Egypt trpí .

Druhý triumvirát - Marcus Antonius a Kleopatra

V Římě mezitím dochází k dalším „hrám na politickém poli“, k bitvě u Mutiny (dnešní Modena), ze kterých vychází dvacetiletý Octavianus jako konzul. Uzavírá dohodu s Markem Antoniem a Markem Lepidem a vzniká mocný, tzv. druhý triumvirát.

Osmadvacetiletá Kleopatra pozorně sleduje nový vývoj situace. Vliv Marka Lepida slábne a je jisté, že moc se rozdělí mezi dvěma muži říše. Gaius Octavianus jako oficiální Caesarův dědic představuje soupeře pro jejího syna, mimoto jej nezná. S Markem Antoniem se setkala již v Římě a královna tušila, že by mohl být jejím plánům nakloněn. I Antonius potřeboval silného soupeře, pro plánované tažení proti Parthům a v předtuše zostřujícího se vztahu s Octavianem.

Setkání Marca Antonia a Kleopatry

Kleopatra a Marcus Antonius se setkali r. 41 př.n.l. v Tarsu. Přivítání v prostředí nejrafinovanějšího královského hellénistického přepychu římského generála, přímočarého, bez vyššího vzdělání, zvyklého tvrdým podmínkám bitev, naprosto oslnilo. Před lety s Caesarem vložila Kleopatra do hry osobní kouzlo mladé vzdělané hellénistické intelektuálky a okouzlující společnice. Nyní použila další mocné zbraně – vyzrálou krásu ověnčenou aurou orientální bohyně. Setkání mělo i náboženský podtext – byli oslavováni Afrodita a Dionýsos.

Dvaačtyřicetiletý vojevůdce prohrál galantní bitvu stejně jako kdysi Julius Caesar dobrovolně za jedinou noc. Zimu toho roku strávili milenci v Alexandrii. Antonius, oslněn leskem ptolemaiovského dvora, udělal vše, co Kleopatře viděl na očích. Nechal zabít její sestru Arsinou v Artemidině chrámu v Efesu, aby navždy zmizela možná sokyně. Antonius tím porušil právo azylu a vyvolal všeobecnou nevoli. Antoniova nečinnost a nepřítomnost v Římě zhoršila situaci v Itálii. Marcus Antonius se vydává zpět urovnat vztahy s Octavianem a Kleopatra r. 40 porodí dvojčata – Alexandra a Kleopatru.

Marcus Antonius a Octavianus se dohodli na novém uspořádání říše – Octavianovi připadla západní část říše a část západního pobřeží Řecka, Lepidovi připadla Afrika a Antoniovi východní země až po Eufrat. Itálie zůstala neutrální a pod kontrolou všech tří. Ke zpečetění spojenectví se Marcus Antonius oženil s Octavianovou sestrou Octavií a počne s ní dvě děti.

Opětovné setkání Antonia a Kleopatry v Antiochii

Na přelomu roku 37/36 se osudoví milenci opět scházejí v syrské Antiochii. Kleopatra představí své děti otci a ten je uznává za vlastní. Čtyřletá dvojčata obdržela přídomky, které měly symbolizovat jejich spojení s nebeskými silami – Kleopatra Seléné a Alexandros Hélios. Marcus Antonius, nyní opět zcela pod vlivem nových okolností, provedl nové uspořádání dobytých území. Území, která nespadala pod provinciální správu Říma, ale byla získána jiným způsobem, daroval Kleopatře.

A tak k Egyptu připojili libanonské království Chalkis, část Judeje s bohatými balzámovými a datlovými háji u Jericha, část nabatejského území, část římské provincie Kilikie, Krétu a Kyrénaiku. Ptolemaiovské panství se přiblížilo rozmachu z dob své největší slávy. V provinciích jmenoval Antonius nové, sobě oddané panovníky. Vznikalo silné ptolemaiovské impérium obklopené loajálními spojenci, jako jádro budoucí světové říše. Zcela pochopitelně tyto změny na východě nebyly západní částí a Octavianem přijímány s nadšením. Začátkem r. 36 se milenci vzali. Již šestnáctý rok své vlády začala Kleopatra datovat v záhlaví dokumentů jako rok 1, značící začátek nové éry ptolemaiovského království.

Zdroj: Ptolemaiovci - z Makedonských hor na trůn faraonů (Ing. Luděk Václav Wellner)

Hieroglyfy Hieroglyfy

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.