Egypťané a lékařství - Starověký Egypt

Lékařství starověkého Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Řada nalezených lékařských papyrů dokazuje, že se Egypťané lékařství věnovali od pradávna. Šlo o vědu spíše empirickou, která ale měla své zvyklosti a etický kodex. Do tajů lékařství pronikli Egypťané zcela nepochybně ještě před nástupem prvních faraonů. Egyptští lékaři měli vynikající pověst - jejich znalosti obdivovali také Řekové a Římané v čele s Hippokratem. Zakladatel Perské říše Kýros si prý dokonce jednoho z nich pozval do svého království.

Léčitelské sochy

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptské sochy nadané ochrannou silou byly známé v celém starověkém světě. Bránily lidi proti velké metle Egypta - jedovatým zvířatům. Léčitelské sochy se v hojném počtu vyskytovaly především od roku 700 př.n.l. Byly na nich znázorněny stojící, kráčející nebo sedící postavy s Horovou stélou mezi nohama.

Oční lékařství

Napsal Felgr Pavel on .

Věhlas egyptských lékařů se za hranice šířil už od starověku - Homér se o něm zmínil ve své "Odyssei" a Hérodotos po návštěvě Egypta tvrdil, že tak zdravé obyvatelstvo ještě neviděl. Egypťané byli prvním národem, který začal lékařství dělit na odbornosti. Vzniklo také oční lékařství - pravděpodobně i proto, že zde slunce pálilo více než v jiných zemích.

Léky na všechny neduhy

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptští lékaři dokázali vymyslet neuvěřitelné množství léků. Lékařství využívalo veškeré bohatství , které země poskytovala k léčení nejrůznějších nemocí. I když se to může zdát téměř neuvěřitelné, vzhledem k tomu jak dokonale zvládli proces mumifikace, Egypťané nevěděli téměř nic o fungování lidského těla. Tehdejší lékařské znalosti nedovolovaly zaměření na příčiny chorob a jejich prevenci. Hlávním úkolem pro lékaře tedy bylo ulevit pacientům a pokusit se (někdy bez úspěchu) jejich nemoc vyléčit.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě