Léčitelské sochy - Starověký Egypt

Léčitelské sochy

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptské sochy nadané ochrannou silou byly známé v celém starověkém světě. Bránily lidi proti velké metle Egypta - jedovatým zvířatům. Léčitelské sochy se v hojném počtu vyskytovaly především od roku 700 př.n.l. Byly na nich znázorněny stojící, kráčející nebo sedící postavy s Horovou stélou mezi nohama.

Horovy stély

V období Nové říše se používaly tzv. Horovy stély, jejichž účelem byla ochrana proti nebezpečným živočichům a proto nejdříve zobrazovaly boha zachránce Šeda, jak vítězí nad nepřátelskou zvěří. Šed byl postupně ztotožněn s Horem  - synem Esety a Usira. Hor byl znázorňován jako dítě stojící na dvou krokodýlech, v rukou třímá hady, lvy, gazely a štíry.

Dovolávání se Hora dítěte vyplývalo z mytologického příběhu, podle kterého Eset ukryla svého syna v močálech delty, aby ho ochránila před zlobou Sutecha. Jednoho dne se musela na chvíli vzdálit a po návratu zjistila, že hora uštkl štír. Moudrá Eset ale dokázala s pomocí božstev (především Thovta) chlapce zachránit. Hor se tak stal archetypem všech nemocných - zvláště pak dětí.

Jedna z nejslavnějších Horových stél se datuje do vlády Nachthareheba (361/360 - 343 př.n.l.) a obsahuje 252 řádků magického textu. Používání těchto stél zaznamenalo velký úspěch a rozmohlo se nejen v Egyptě, ale i mnohem dále v údolí Nilu - například v Iráku, Libanonu, Sýrii, Súdánu, Etiopii a dokonce i v Římě.

Léčitelské sochy často představovaly zesnulého s Horovou stélou mezi nohama. Předpokládalo se, že mrtvý tak bude ještě lépe chráněn proti útokům zlých duchů, které symbolizovala nebezpečná zvířata. Většinou byly ale tyto sochy umístěny v chrámech.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě