Použitá literatura - Starověký Egypt

Použitá literatura

Napsal Felgr Pavel on .

Při sestavování tohoto webu jsem použil pochopitelně také knihy, které se zabývají problematikou starověkého Egypta. Jedná se zejména o níže uvedené tituly, ze kterých se můžete dozvědět mnoho zajímavého (všechno se sem pochopitelně nevešlo, ale snažil jsem se vybrat to nejpodstatnější).

Na tomto místě bych chtěl poděkovat také těm, co mi pomáhali s překladem cizojazyčných zdrojů, protože díky nim jsem mohl porovnat české a zahraniční zdroje a vyhnout se tak jednostrannému pohledu. Jsou to:

Eva Čermáková překlady z německého jazyk
Dagmar Patočková překlady z anglického jazyka
Stanislav Pecka překlady z polského jazyka

 

Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Egypt - bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Egypt - bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
       
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
       
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých 1 Egyptská kniha mrtvých 2 Egyptská kniha mrtvých 3
       
Tajemná magie starověkého Egypty Egyptské záhady 1 Egyptské záhady 2 Egypt - pohledy z oblak
Magie starověkého Egypta Egyptské záhady 1 Egyptské záhady 2 Pohledy z oblak
       
Poklady Luxoru (Ipetresejet) a Údolí králů Pyramidy    
Poklady Luxoru a Údolí králů Pyramidy    

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě