fbpx
Egyptská města
Pelusium

Starobylé město Pelusium (egyptsky Tell el-Faráma, staroegyptsky Pairimen) se nachází na východním okraji delty Nilu. Jeho jméno je odvozeno z řeckého pelos (bahno), protože město bylo obklopeno močály. Mnoho faraonů prošlo tímto městem na svých cestách za dobýváním asijských území.

Hraniční město chránila dvě ramena Nilu (tzv. pelusijská ramena delty Nilu), která sem přitékala z Káhiry přes Tell el-Bastu a Kóm Dafana. Svoji strategickou polohu využívalo k obchodování se středomořskými přístavy. Za Egypťanů a Ptolemaiovců bylo Pelusium pevností (tato skutečnost je doložena již v textech z období Staré říše), ale za vlády Římanů hradby zmizely.

Pelusium - centrum 14. nomu

Pelusium bylo centrem 14. dolnoegyptského nomu a byla zde uctívána místní podoba boha Amona a nacházel se zde také chrám zasvěcený bohyni Esetě. Pelusium zažilo celou řadu invazí a často se zde střídali vládci, protože se o toto město neustále Egypťané přetahovali s Asiaty. Faraon 12. dynastie Amenemhet I. vyhnal Hyksósy z města a nechal postavit tzv. Vládcovy zdi - řetěz pevností, které měly zemi chránit před invazí z východu.

Díky své poloze nebylo Pelusium zrovna snadno dobyvatelné. Chránila ho jednak dvě ramena Nilu, rozlehlé močály a útok z moře byl nemožný pro mělké pobřeží. Kdo se chtěl tedy tohoto města zmocnit, musel ho napadnout z vnitrozemí a dlouho ho obléhat. To se stalo v roce 525 př.n.l., kdy perský král Kambýsés II. (syn Kýra Velikého) rozdrtil vojska Psammetika III. v bitvě u Pelusia.

Pelusium, důležitý přístav

Vlhké podnebí v zimě a suché počasí v létě umožňovalo pěstování různých plodin. Proslulé byly místní vinice, len, ovoce a zelenina (zejména cibule). Lodě byly neustále na cestách do velkých měst v deltě Piramesse (hlavního města Ramessovců) a Memfidy (Mennoferu), odkud pokračovaly dál do Théb (Vasetu). Zastavovaly zde také karavany jdoucí z Memfidy (Mennoferu) do východních zemí, plula tudy také většina lodí z Byblu, které přivážely tolik ceněné dřevo libanonského cedru.

Pelusium se úspěšně rozvíjelo až do 13. století (tehdy se už jmenovalo Tell el-Faráma), kdy bylo během křížových výprav několikrát vypáleno. Definitivní úpadek pak nastal v okamžiku, kdy vyschlo peulsijské ramenu Nilu.

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.