Některá posvátná města starověkého Egypta - Starověký Egypt

Některá posvátná města starověkého Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Faraoni si svá hlavní města vybírali podle vojenských, strategických, geopolitických a ekonomických zájmů. Nezapomínali ale ani na význačná náboženská města, bez nichž by jen těžko prosazovali svou autoritu. Nejstarším z nich byla Héliopolis ve špičce delty, kterou Egypťané nazývali Iunu (Město pilíře).

Héliopolis (Iunu)

Héliopolis Faraoni si svá hlavní města vybírali podle vojenských, strategických, geopolitických a ekonomických zájmů. Nezapomínali ale ani na význačná náboženská města, bez nichž by jen těžko prosazovali svou autoritu. Nejstarším z nich byla Héliopolis (Iunu) ležící v samotné špičce delty, kterou Egypťané nazývali lunu (Město pilíře) a která zřejmě byla totožná s biblickým městem On.

 

Právě o toto město a jeho velmi vlivné kněžstvo se opírali vládci 5. dynastie. Navíc z Héliopole pocházejí základy egyptského slunečního kultu a zádušní víry. Hlavním ochranným bohem města byl Re ztotožněný s Atumem. Z Héliopole také možná pocházel jeden z myšlenkových zdrojů atonského kacířství.

Abydos (Abedžu)

AbydosJiným důležitým náboženským centrem byl Abydos (Abedžu), který nabyl na významu již za vlády prvních dynastií Archaického období. Později se Abydos stal poutním místem, kde se horlivě uctíval kult Usira.

 

 

Z dalších měst stojí za zmínku Hermopolis (Chemenu), velký rival Héliopole, jehož ochranným bohem byl Thovt; Dendera, město bohyně Hathory; Búsiris, starobylý Per Usir, město Usira, které hrálo důležitou roli v archaickém období; Tell el-Basta, významné centrum v období Staré říše s ochrannou bohyní Bastetou a konečně Bútó v deltě Nilu, význačné město archaického období, kde se uctíval kult bohyně Vadžet, jedné z pramatek Dolního Egypta, která byla také Horovou kojnou.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě