fbpx
Jmenný seznam bohů
 
A B E G H CH K M N O P R S Š T U V

Legenda o božské rodině

Na počátku byl Atum, slunce, který sám sebe stvořil, když vystoupil z pravodstva Nun. Atum poté stvořil Šua (boha dechu) a Tefnut (bohyni vlhkosti). Šu od sebe oddělil nebe a zemi, a tak zplodil bohyni Nut (bohyni nebe) a Geba (boha země).

Nut s Gebem počali dva syny (Usira a Sutecha) a dvě dcery (bohyni Eset a bohyni Nebthet). Usir se stal prvním faraonem. Spolu s bohyní Eset moudře a mírumilovně vládl, lid naučil obdělávat půdu, péci chleba a stavět města. Dal jim zákony a svědomí, aby dokázali rozlišit dobro a zlo.

Stalo se ale, že krutý bůh Sutech se chtěl zmocnit trůnu a tak svého bratra Usira zavraždil jeho tělo rozsekal na kusy, které rozptýlil ve vodách Nilu. Eset ale odmítla před Sutechem sklonit hlavu. Shromáždila kusy těla svého zavražděného manžela a s pomocí boha Anupa (prvního balzamovače) je složila k sobě. Pak se proměnila v sokola a byla Usirem oplodněna a z tohoto spojení se zrodil Hor.

Eset ho vychovávala v ústraní, v močálech delty Nilu. Když bůh dospěl, rozhodl se získat zpět své oprávněné dědictví a pomstít otcovu smrt. Hor vyzval Sutecha na souboj ve kterém ho porazil a od té doby vládl Zemi. Vzkříšený Usir se odebral do království temnot a stal se pánem světa mrtvých - viz. rodokmen.

Egypstké náboženství

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.