Použitá literatura

Při sestavování tohoto webu jsem použil pochopitelně také knihy, které se zabývají problematikou starověkého Egypta. Jedná se zejména o níže uvedené tituly, ze kterých se můžete dozvědět mnoho zajímavého (všechno se sem pochopitelně nevešlo, ale snažil jsem se vybrat to nejpodstatnější).

Na tomto místě bych chtěl poděkovat také těm, co mi pomáhali v počátcích tohoto webu s překladem cizojazyčných zdrojů - Evě Čermákové, Dáše Patočkové a Standovi Peckovi.

 

Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Egypt - bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Egypt - bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
       
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
       
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých 1 Egyptská kniha mrtvých 2 Egyptská kniha mrtvých 3
       
Tajemná magie starověkého Egypty Egyptské záhady 1 Egyptské záhady 2 Egypt - pohledy z oblak
Magie starověkého Egypta Egyptské záhady 1 Egyptské záhady 2 Pohledy z oblak
       
Poklady Luxoru (Ipetresejet) a Údolí králů Pyramidy    
Poklady Luxoru a Údolí králů Pyramidy    

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.