Haibre - Starověký Egypt

Haibre

Napsal Felgr Pavel on .

Haibre, kartuš farapna

Syn Psametika II. Haibre (biblický Hofra) nevládl stejně jako jeho otec příliš dlouho (asi kolem 9ti let). Během své vlády se Haibre podpořil povstání Židů proti babylonskému králi Nabukadnezzarovi. Toto povstání skončilo nezdarem a část Židů poté prchla do Egypta. V egyptské armádě tak vzrostl počet židovských žoldnéřů.

Haibre svedl neúspěšnou válku s řeckou kolonií Kyréné a přávě to vedlo ke vzpouře v egyptské armádě, která vynesla k moci generála jménem Ahmose. Ten byl původně velitelem oddílů, které šli vzpouru potlačit. Vypukla tak několik let trvající občanská válka, Haibre se snažil získat vládu zpět i s pomocí Nabukadnezzara, ale válka skončila jeho porážkou a smrtí.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě