Neko II. - Starověký Egypt

Neko II.

Napsal Felgr Pavel on .

Neko II., kartuš faraona

Neko II. (syn Psametika I. a královny Mehitenusechet) podporoval Asyřany v jejich boji proti Babylonii. Při výpravě do Sýrie v roce vedené osobně Nekem II. porazili Egypťané u Megida židovského krále Jóšijáše. Na jeho místo dosadil Neko jeho syna Joachaze a později Joakima a upevnil tak nadvládu Egypta v Palestině.

Po prohrané bitvě u Karchemiše se silnou Babylonskou armádou v roce 605 se egyptská vojska stáhla do Egypta a jenom smrt Nabopolassara, otce Nabuchodonozora, zachránila Egypt před nájezdem. V roce 601 Neko II. odrazil babylónský útok na Egypt, jak píše i Herodot, a při pronásledování prchajícího nepřítele dobyl Gazu.

Neko II. budoval egyptské loďstvo, které na jeho rozkaz stavěli korintští řemeslníci. Zahájil také nevydařenou stavbu kanálu spojujícího Nil s Rudým mořem. Pravděpodobně zorganizoval obchodní výpravu, která poprvé v dějinách obeplula Afriku. Tato událost je však spíše rozporuplná než aby mohla být brána jako historický fakt, skarabeus z Brukseli který ji má potvrzovat je pravděpodobně falzifikát. Neko II. zemřel v květnu 594 př.n.l a přenechal tak trůn svému synovi Psametikovi II.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě