Psammetik II. - Starověký Egypt

Psammetik II.

Napsal Felgr Pavel on .

Psammetik II., kartuš faraona

Psammetik II. byl synem Neka II. a královny Chedebnetiretbinet. Během své krátké vlády Psammetik II. osobně vedl výpravu proti Ubijcům, což dokládají nápisy na několika stélách a také zmínka Hérodota. Výsledek tohoto tažení nám není úplně znám. Je známo, že v jedné bitvě padlo mnoho Ubijců a 4200 jich bylo odvedených do otroctví. Nevíme zdali bylo dobyto hlavní město Napata.

Z doby vlády Psammetika II. se dochovalo mnoho památek, výzdoba budov drobnými architektonickými prvky, mnoho z nich navrhl sám, mnoho si jich také přivlastnil. Psammetik II. zemřel při návratu z cestování po Fénicii.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě