Psammetik III. - Starověký Egypt

Psammetik III.

Napsal Felgr Pavel on .

Psammetik III., kartuš faraona

Psammetik III. byl posledním faraonem 26. dynastie a jeho vláda trvala jen několik měsíců. Psammetik III. usedl na egyptský trůn v dost složité situaci. Peršané podnikli rozhodující útok na Egypt, Ahmose II. zemřel a novým faraonem se stal Psammetik III.

Bitva u Pelusia

Schylovalo se k rozhodující bitvě mezi Peršany a Egypťany. Na jedné straně Kambýsés II. jako zkušený vojevůdce, na druhé straně mladý a nezkušený Psammetik III. Bitva u Pelusia se odehrála na jaře roku 525 př.n.l. - Peršané rozdrtili vojsko Psammetika III., dobyli Memfidu (Mennofer) a zajali samotného faraona Psammetika III. Peršané ovládli celý Egypt s výjimkou oázy Síwa.

Když Peršané dobyli Memfidu (Mennofer), padl Psammetik III. do zajetí a po pokusu zorganizovat povstání proti Peršanům byl popraven.

Kambýsés II. a zajatý faraon Psammetik III.

Kambýsés II. a zajatý faraon Psammetik III.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě