Písmo v náboženství - Starověký Egypt

Texty pyramid

Napsal Felgr Pavel on .

Venis, poslední faraon 5. dynastie, nechal vyzdobit pohřební komoru a předsíň své pyramidy nejstarší známou verzí "Textů pyramid". Jedná se o vnitřně nehomogenní skupinu textů s náboženským a magickým obsahem. Jednotlivé texty se pak odlišují dobou a místem vzniku. Texty pyramid byly nalezeny v prostorách šesti pyramid panovníků 5. až 8. dynastie a tří královen 6. dynastie a právě tyto formule byly předchůdkyněmi "Textů rakví".

Texty rakví

Napsal Felgr Pavel on .

Objevení textů na vnitřní stěně dřevěných rakví z období Střední říše podnítilo snahu egyptologů o jejich co nejrychlejší rozluštění. Texty rakví, které jsou typickým doplňkem své doby a doplňují naše znalosti o zmizelé civilizaci, byly později souborně nazývány "Texty rakví". Tyto texty přebíraly určité pasáže z "Textů pyramid", které byly za Staré říše vyhrazeny faraonům a od konce Staré říše se někdy objevily i v hrobkách královen.

Kniha mrtvých (Říkadla pro vycházení na denní světlo)

Napsal Felgr Pavel on .

Na otázku jak přemoci stvoření, která žijí v záhrobí a jak se bez úhony dostat až do Usirova království najdeme odpověď mimo jiné v "Knize mrtvých". Egyptský název Knihy mrtvých - Říkadla pro vycházení na denní světlo.

Jde o soubor náboženských textů na papyrových svitcích, které se umísťovaly nedaleko mumií nebo přímo na jejich obinadlech. Název "Kniha mrtvých" se začal používat od roku 1842 a zavedl jej německý egyptolog Lepsius.

Obětní formule

Napsal Felgr Pavel on .

Zaměřme se nyní na používání písma v náboženských textech. Ponecháme stranou náboženské dokumenty zapisované na papyry a podíváme se na náboženské texty, které se našly například na obětních formulích, na textech rakví, podíváme se na Texty pyramid, na nápisy na stěnách hrobek, na výzdobu chrámů a pochopitelně také na Knihu mrtvých. Nyní se podrobně podíváme na obětní formule.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě