fbpx
Texty pyramid

Venis, poslední faraon 5. dynastie, nechal vyzdobit pohřební komoru a předsíň své pyramidy nejstarší známou verzí "Textů pyramid". Jedná se o vnitřně nehomogenní skupinu textů s náboženským a magickým obsahem. Jednotlivé texty se pak odlišují dobou a místem vzniku. Texty pyramid byly nalezeny v prostorách šesti pyramid panovníků 5. až 8. dynastie a tří královen 6. dynastie a právě tyto formule byly předchůdkyněmi "Textů rakví".

Texty pyramid obsahují magická říkání pro zapuzení nebezpečí (především nebezpečné zvěře) a hymny na různá božstva a panovníka. Jednotlivé formule byly pravděpodobně přednášeny v průběhu mumifikace a během pohřebních rituálů. Zajímavým rysem je snaha vyhnout se znakům zobrazujících nebezpečné tvory. Vychází z přesvědčení, že obrazy nebo zapsaná slova mají schopnost oživnout. "Texty pyramid" byly v době Staré říše určeny pouze pro panovníka.

Zemřelý panovník jako hvězda na obloze

"Texty pyramid" obsahovali několik typů "říkání". Především to byla říkání zajišťující zesnulému panovníkovi překonání nástrah smrti a jeho vstup do zásvětí. Představy Egypťanů o posmrtném životě vycházely ze tří myšlenkových zdrojů. Zemřelý se připojil k cirkumpolárním (nikdy nezapadajícím) hvězdám, které byly zárukou věčné existence.

Další představa souvisela se slunečním koloběhem. Podle této představy věčnost nebyla věčným trváním, ale koloběhem, kde zmrtvýchvstání bylo symbolizováno překonáním noci a výstupem na horizont při úsvitu.

Třetí okruh byl spojován s každoroční obrodou země a rostlinstva a souvisel s usirovskými symboly. Zemřelý panovník tak mohl buď splynout s osudem Rea nebo Usira, nebo mohl usídlit v hvězdném nebi poté, co získal zpět svou tělesnou celistvost. Zároveň se v textech pyramid využívají témata jako je opětovné stvoření světa, pomoc bohů a nebo ztotožnění panovníka s jinými bohy.

Faraon se navracel ke slunci

Zájem hierogramatů (kněží zabývající se posvátnou vědou písma) vzbuzoval zejména panovníkův sluneční osud. Božstvem největší svatyně Staré říše byl právě Re. Ten však nebyl jen faraonovým zaopatřovatelem, faraon doprovázel Rea na nebeských cestách v jeho bárce a tím se téměř ztotožnil se slunečním bohem.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.