Posmrtný život v Egyptě - Starověký Egypt

Záhada Údolí Králů - z cyklu Odkrytý Egypt

Napsal Felgr Pavel on .

Údolí králů na západním břehu Nilu je jedním z nejnehostinnějších míst na světě, je to tedy jedinečné místo pro královské pohřebiště, určené ke klidu mrtvých. Proč začali faraoni 18. dynastie budovat hrobky v Údolí králů?

Život a smrt v Údolí králů - 2. díl

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptoložka dr. Joann Fletcher v hrobce architekta královských hrobek Kaa a jeho manželky Merit. Díky objevu jejich hrobky se dozvídáme mnoho o životě a smrti starověkých Egypťanů v období Nové říše.

Život a smrt v Údolí králů - 1. díl

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptoložka dr. Joann Fletcher se vydává na úchvatnou cestu při hledání stop života obyčejných lidí, kteří vystavěli a zalidnili tuto neuvěřitelnou starověkou civilizaci, a vytvořili významný styl života i neobyčejného vztahu k smrti.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě