Arsioné II. - Starověký Egypt

Arsinoé II. a její intriky

Napsal Felgr Pavel on .

Arsinoé II.

Arsinoé II. byla dcerou Ptolemaia I. Sótéra a Bereníké I. Přesné datum jejího narození neznáme, jistě se však narodila po roce 316 př.n.l. Roku 300 př.n.l. byla provdána za mnohem staršího thráckého krále Lysimacha (v době sňatku mu bylo kolem šedesáti let). Starý král byl ochoten pro krásnou manželku udělat cokoliv - daroval jí města Hérakleion, Théos, Amastris a Kassandreiu. Navíc nádherné město Efesos bylo načas přejmenováno na Arsinoé.

Ptolemaios I. Bereníké I.
Ptolemaios I. Bereníké I.

Arsinoé porodila thráckému králi tři syny. Ptolemaia, Lysimacha a Filipa a tehdy začala s intrikami. Hlavním cílem Arsinoé bylo zajistit pro jednoho ze svých synů trůn. Lysimachos už ale dědice měl - z prvního manželství syna Agathokla. Arsinoé tedy namluvila králi, že jeho syn proti němu kuje pikle a Lysimachos jí uvěřil a Agathokla nechal roku 284 př.n.l. popravit. O tři roky později utrpěla thrácká armáda drtivou porážku od syrského vládce Seleuka I. Níkátora. Arsinoé se zachránila útěkem do Kassandreie a provdala se za svého nevlastního bratra Ptolemaia Kerauna. Ten slíbil adoptovat její tři syny.

Vražda jejích synů

Ptolemaiovci byli krvelačnou dynastií a Ptolemaios Keraunos nebyl výjimkou. Sotva dorazil do Kassandreie, nechal zavraždit šestnáctiletého Lysimacha a o tři roky mladšího Filipa. Ptolemaios se zachránil útěkem do Dardanie na severu Řecka. Také Arsinoé musela znovu prchnout - tentokrát na ostrov Samothráké v Egejském moři.

Do rodného Egypta se mohla Arsinoé vrátit až v roce 279 př.n.l. za vlády svého bratra Ptolemaia II. Filadelfoa. Jeho manželkou byla Arsinoé I. - sestra zesnulého Lysimacha. Na faraonském dvoře se hned pustila do intrikování. Arsinoe II. obvinila z přípravy královské vraždy a dosáhla toho, že její švagrová byla roku 278 př.n.l. vypovězena do Kufu a sama získala přízeň Ptolemaia. Ten se s ní roku 277 nebo 274 př.n.l. oženil. Právě díky tomuto sňatku získal Ptolemaios přídomek Filadelfos (Milující sestru).

Arsinoé II. dosáhla svého

Arsinoé II. jako královna rozhodně nezůstávala ve stínu svého manžela. Aktivně se podílela na většině politických rozhodnutí. Podporovala zejména nepřátelství vůči Makedonii. Ještě před svou smrtí byla zbožštěna a její kult splynul s Afroditiným. Na jedné stéle byl objeven datum její smrti - měsíc pachon (březen/dubne) patnáctý rok vlády Ptolemaia II. Filadelfa (tedy rok 271 nebo 270 př.n.l.)

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě