Kleopatra II. - Starověký Egypt

Kleopatra II.

Napsal Felgr Pavel on .

Kleopatra II.

Kleopatra II. byla dcerou Ptolemaia V. Epifanea a Kleopatry I. Byla provdána za svého bratra Ptolemaia VI. Filométóra a z tohoto manželství se narodili dva synové - pozdější koregent Ptolemaios Eupator, Ptolemaios (pozdější Ptolemaios VII. Neos Filopatór) - a dvě dcery (Kleopatra Thea a Kleopatra III.).

V roce 145 př.n.l. se stala manželkou Ptolemaia VIII. Euergeta II. a za rok se jim narodil syn. V roce 132 př.n.l. po občanské válce převzala vládu v zemi (Ptolemaios VIII. a Kleopatra III. byli nuceni uprchnout na Kypr). Protože se její vláda opírala zejména o Řeky a Židy a nikoliv o egyptský lid, podařilo se Ptolemaiovi VIII. v roce 130 př.n.l. znovu převzít vládu. Od roku 124 př.n.l. se pak spolupodílela na "trojvládě" (Ptolemaios VIII., Kleopatra III. a Kleopatra II.).

Ptolemaios VIII. Euergetés II. a Kleopatra II.

Ptolemaios VIII. Euergetés II. a Kleopatra II.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě