Kleopatra III. - Starověký Egypt

Kleopatra III.

Napsal Felgr Pavel on .

Kleopatra III.

Kleopatra III. byla dcera Ptolemaia VI. a Kleopatry II. a manželka Ptolemaia VIII. se kterým měla pět dětí - Ptolemaia IX., Tryfajne, Kleopatru VI., Ptolemaia X. a Kleopatru Selene.

Vládla spolu se svým mužem a matkou, později se svými syny - Ptolemaiem IX a Ptolemaiem X. Byla nejdůležitější osobou u dvora Alexandrijského. Po smrti Ptolemaia VIII. vládla do září roku 101 př.n.l., kdy byla zavražděna na rozkaz Ptolemaia X.

Kleopatra III.

Kleopatra III.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě