fbpx
Manetho

Manetho je jednou z nejproslulejších postav starověkého Egypta. Byl to velekněz héliopolského kultu původem ze Sebennytu v deltě Nilu a žil ve 3. století př.n.l. Když do Egypta přišli první Ptolemaiovci, potřebovali se s prastarou kulturou seznámit a pochopit ji. Byl to právě Manetho kdo řeckým panovníkům vyprávěl o své zemi.

Zrod nové kultury

Roku 332 př.n.l. dobyl Alexandr Veliký Egypt a zbavil jej nadvlády Peršanů. Egypťané jej vítali jako osvoboditele a Alexandr začal vystupovat jako legitimní následník faraonů, uctíval staroegyptské kulty a přijal egyptský královský protokol. Po jeho smrti obdržel egypt do správy jednomu z jeho generálů - Ptolemaiovi.

Ptolemaios se nechal korunovat faraonem a přijal jméno Ptolemaios I. Sótér (Spasitel) a i když hlavním městem byla Memfida (Mennofer), královský dvůr se usadil v Alexandrii, která se během několika desetiletí stala novým centrem helénského světa. Manetho patřil společně s Řekem Tímotheem mezi nejbližší poradce Ptolemaia I. Sótéra.

Po smrti Ptolemaia I. Sótéra se na trůn dostal Ptolemaios II. Filadelfos (Milující sestru). Aby se vymanil z vlivu stále mocného egyptského kněžstva, svolával egyptské velekněze každý rok na shromáždění a tak si nad nimi uchovával jistou kontrolu.

Egyptský historik Manetho

Než ale mohli noví vládcové Egypta začít upevňovat svou moc, museli nejprve lépe poznat zemi do které přišli. Ptolemaios proto požádal Manetha, znalce hieroglyfického písma, aby pro ně sepsal dějiny Egypta, kde by shrnul události od prvních dynastií až po současnost. Tak vzniklo řecky psané dílo Aegyptiaka, které se ale bohužel do dnešních dní nezachovalo.

I tak ale víme, že to byl právě Manetho, kdo zavedl rozdělení egyptských dějin a vládců do dynastií a vytvořil řecký přepis egyptských jmen vládců. Manetho byl současníkem Ptolemaia I. Sótéra a Ptolemaia II. Filadelfa a byl tedy také současníkem jiného starověkého dějepisce Předního Východu - Berossose. Byl to Mardukův kněz, který přibližně ve stejné době sepsal pro Antiocha I. svá slavná Chaldaika.

Náboženské spisy

Manetho sepsal také pojednání o náboženství, která byla také určená k poučení helénských panovníků. Jedná se o díla Posvátná kniha, O starých zvyklostech a zbožnosti a další. Celkem je Manetho uváděn jako autor osmi knih včetně Aegyptiaky.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.