Ptolemaios III. Euergetés - Starověký Egypt

Ptolemaios III. Euergetés

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaios III. Euergetés

Ptolemaios III. Euergetés se zasloužil o největší rozmach Egypta. Jeho otec Ptolemaios II. vedl dvě války se Sýrií a za vlády Ptolemaia III. vypukla třetí syrská válka kvůli další Bereníce - tentokrát šlo o vlastní sestru Ptolemaia II.

Třetí syrská válka

Syrský král Antiochos II. se rozvedl se svou manželkou (a sestřenicí) Láodikou a oženil se právě s touto Bereníké. Před svou smrtí se ale s bývalou manželkou smířil a za svého nástupce určil jejich syna Seleluka II. a vyloučil tak z nástupnictví syna, kterého měl s Bereníké.

Ptolemaios III. dal Bereníce k dispozici loďstvo, které mělo základnu na Kypru a vypravil se s flotilou do severní Sýrie, kde obsadil přístavní Seleukeiu a pokračoval dál do sídelního města selelukovské dynastie - Antiochie. Ptolemaios III. pronikl až do Babylónie, ale stoupenci Láodiky zatím zavraždili Bereníku i jejího syna. A protože v Egyptě propuklo povstání pro zvýšení daní, musel se Ptolemaios III. vrátit do Egypta. Vrátil se ale s velkou kořistí a zajistil si pozice v severní Sýrii, Kilikii, Kárii, v iónských městech na západním pobřeží Malé Asie a dokonce i na evropském pobřeží Helléspontu.

Po návratu z války se Ptolemaios III. věnoval vnitřním záležitostem říše. Provedl několik nenásilných administrativních a finančních reforem, zvýhodnil podmínky pro staré i nové řecké usedlíky a vyhradil v Alexandrii zvláštní čtvrť pro židovské přistěhovalce. Ptolemaios III. podporoval obchod, řemesla a těžbu v dolech. Dal také postavit řadu chrámů a veřejných budov a zakládal také osady u Rudého moře.

Ptolemaios III. Euergetés

Ptolemaios III. Euergetés

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě