Ptolemaios IV. Filopatór - Starověký Egypt

Ptolemaios IV. Filopatór

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaios IV. Filopatór

Za vlády Ptolemaia IV. Filopatóra se změnila vnitřní i zahraniční situace způsobem, který znamenal konec předchozího rozmachu. Za vlády Ptolemaia IV. se snížil mezinárodní vliv Egypta, přišly hospodářské těžkosti a faraonova moc slábla.

Ptolemaios IV. nejprve vládl společně s matkou. Za jeho vlády měl značnou moc první ministr Sósibios. Právě on stál za vraždami předních členů královské rodiny - mezi jeho oběti patřila králova matka Bereníké, jeho bratr Magás a strýc Lýsimachos. Také se "podepsal" na smrti Kleomena III., který po nezdařeném povstání proti Sósibiovi spáchal sebevraždu a jeho děti, matka a ženy z jeho okolí byly bez výjimky odstraněny.

Syrské války pokračují

Ptolemaios IV. FilopatórStejně jako jeho otec vedl i Ptolemaios IV. boj se syrským panovníkem, kterým byl v té době Antiocha III. Průbojný seleukovský vládce sice zpočátku dosahoval v této čtvrté syrské válce (221 - 217 př.n.l.) výrazných úspěchů, jeho tažení však skončilo v bitvě u Rafie v roce 217 př.n.l.

Značnou zásluhu na vítězství ptolemaiovského vojska měl právě Sósibios, který byl velitelem pěchoty. Po tomto vítězství Egypt udržel jižní Sýrii, ale nemohl už Antiochovi III. zabránit v opětném upevnění syrských pozic na východě.

Smrtí Ptolemaia IV. skončila doba velmocenského i hospodářského rozkvětu Egypta. Podle názoru některých egyptologů byl nejhorším panovníkem z celé dynastie. Spíš než o vládu se staral o hostinu a pitky, které končily orgiemi a od svých řeckých poddaných dostal přezdívku Tryfón ("hýřil").

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě