Ptolemaios V. Epifanos - Starověký Egypt

Ptolemaios V. Epifanos

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaios V. Epifanos

Když nastoupil Ptolemaios V. Epifanos na trůn v roce 204 př.n.l., bylo mu teprve 5 let. Dítě na egyptském trůnu nepředstavovalo velké nebezpečí.

Toho využili syrský král Antiochos III. a makedonský král Filip V. a rozdělili si egyptské državy v Malé Asii a v Egejském moři. Poručníci mladého krále se obrátili s prosbou o pomoc na Řím. Římané byli po porážce Kartága v 2. punské válce nejsilnějším státem ve středomoří.

Pátá syrská válka

V páté syrské válce (202 - 195 př.n.l.) proniklo seleukovské vojsko hned zpočátku až na území Palestiny. Dočasně muselo sice ustoupit, ale po příchodu Antiocha, který mezitím bojoval v Malé Asii proti pergamskému králi Attalovi I., dosáhlo rozhodného vítězství. Jižní Sýrie, Fénicie a převážná část Palestiny se staly součástí syrské říše.

Ptolemaios V. Epifanos navazoval na tradiční ptolemaiovskou podporu Řeků, kteří byli v opozici proti Makedonii. Poskytoval finanční prostředky a lodě achajskému spolku. Zdá se, že Egypťané počítali s novou válkou proti Antiochovi a snažili se k ní získat žoldnéře v Řecku. K boji však nedošlo a roku 180 př.n.l. byl Ptolemaios V. otráven. Po jeho smrti nastala v Egyptě podobná situace jako po jeho nástupu na trůn.

Ptolemaios V.

Ptolemaios V. Epifanos

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě