Ptolemaios VI. Filométór - Starověký Egypt

Ptolemaios VI. Filométór

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaios VI. Filométór

Po smrti Ptolemaia V. nastoupil na trůn jeho nedospělý syn Ptolemaios VI. Filométór, za kterého vládli v Alexandrii jeho poručníci.

Šestá syrská válka

V době, kdy Římané vedli třetí makedonskou válka proti Perseovi, vypukla mezi Egyptem a Sýrií šestá syrská válka. Antiochos IV. (bratr královy vdovy Kleopatry I.) vtrhl do Egypta. Egyptské poselstvo, které se vypravilo do římského senátu, dosáhlo toho, že Římané zakročili a přinutili Antiocha IV. k odchodu z Egypta.

Ptolemaios VI. pak vládl v Egyptě spolu se svou sestrou a manželkou Kleopatrou II. Jeho bratr získal vládu v Kyréně, ale nebyl spokojen a požadoval na římském senátu, aby mu byl svěřen Kypr. Senát žádosti mladšího Ptolemaia vyhověl, ale Ptolemaios VI. mu Kypr odmítl vydat. Římský senát poskytl mladšímu Ptolemaiovci pět vyslanců, kteří ho na válečných lodích dopravili na Kypr. Ptolemaios VI. však přesto svého bratra zajal. Zachoval se však k němu shovívavě a ponechal mu správu Kyrény a přislíbil, že mu dá za manželku svou dceru Kleopatru III.

Kleopatra II. Kleopatra II.
Kleopatra II. Kleopatra III.

Ptolemaios VI.

Ptolemaios VI. Filométór

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě