Ptolemaios VIII. Euergetés II. - Starověký Egypt

Ptolemaios VIII. Euergetés II.

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaios VIII. Euergetés II.

Ptolemaios VIII. byl syn Kleopatry I. a Ptolemaia Epifanese, bratr Ptolemaia VI. Filométóra a Kleopatry II. V letech 170-163 vládl Egyptu společně se sourozenci.

Od roku 163 př.n.l. na základě dohody uzavřené se svým bratrem zůstal Ptolemaios VIII. vládcem Cyrany (Cyrena – řecky Kurene město v severní Libyi), podporován Římem ve své činosti do převzetí vlády nad Kyprem.

Po smrti bratra se Ptolemaios VIII. oženil se svoji sestrou Kleopatrou II. a usedl na Egyptském trůně. Se svoji novou ženou měl syna Ptolemaia, zvaného od místa narození Mefites. V roce 142 př.n.l. se slavnostně oženil se svou sestřenicí Kleopatrou III. Tak se objevily dvě právoplatné královny, dvě manželky vládců, to způsobilo samozřejmě konflikt v královské rodině.

Občanská válka v Egyptě

Ptolemaios VIII. byl vládce nemilosrdný. Dal rozkaz zabít svého syna Mamfitese a jeho tělo rozčtvrtit a poslat matce. To způsobilo občanskou válku a rozpad země. V roce 129 př.n.l. Ptolemaios VIII. ovládl celou zem mimo Alexandrie, která zůstala věrná Kleopatře. Město Ptolemaios VIII. dobyl v roce 126 př.n.l. a vykonal sérii represí, které mu nepřidali na popularitě. V roce 123 se Kleopatra vrátila z vyhnanství po dobytí města a počala opětovně vládnout spolu s bratrem-manželem.

Ptolemaios VIII., nazývaný obyvateli Alexandrie pohrdačně Physkonem (pupkáč), zemřel 28. června 116 př.n.l. v 56tém roce vlády. V závěti odkázal Egypt své sestřenici-ženě Kleopatře III. a tomu ze synů, kterého matka sama určí jako spoluvládce. Druhý měl vládnout samostatně Kypru.

Rub a líc mince Ptolemaia VIII.

Rub a líc mince Ptolemaia VIII.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě